Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administrata

Administrata

Në administratën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë janë të angazhuar gjithsej 113 persona, staf mbështetës. Prej tyre:

Administrator (1);
Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores (1);
Bashkëpunëtor profesional (15);
Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave (1);
Zyrtar për Buxhet dhe Financa (2);
Zyrtar të TI-së (2);
Përkthyes (3);
Zyrtar Ligjor (52);
Sekretare juridike (11);
Referent (12);
Arkivist (4);
Zyrtar për Distribuimin e Dokumenteve (2);
Zyrtar për Transport (4);
Recepsionist (1);
Shtëpiaku (1);Zyrtar Teknik i Kontrollit dhe Mirëmbajtjes (1).

Feride Isufi
Tel: +383(0) 38/200 18 711
E-mail: feride.isufi@rks-psh.org

Zyrtare ligjore:

Krenare Zariqi
Tel: 038/200 18 989
E-mail: krenare.zariqi@rks-psh.org

Adresa: Prokuroria Themelore e Prishtinës, Pallati i Drejtësisë, Objekti C, Hajvali-Prishtinë.