Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administratore

Administratore

Feride Isufi
Tel: +383(0) 38/200 18 711
E-mail: feride.isufi@rks-psh.org   
 

Zyrtare ligjore:

Diora Bajrami

Tel: 038/200 18 989

Email: diora.bajrami@rks-psh.org

Adresa: Prokuroria Themelore e Prishtinës, Pallati i Drejtësisë, Objekti C, Hajvali-Prishtinë.

Dokumente dhe publikime