Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administrator

Administrator

Dragoljub Drazevic
Tel: 045/817 964
Email: dragoljub.drazevic@rks-psh.org 
 

Zv/Administrator:

Ali Mehmeti
Tel: 044/273 626
Email: ali.mehmeti@rks-psh.org     
 

Asistentja Administrative:

Kimete Miftari
Tel: 044/438 934
Email: kimete.miftari@rks-psh.org

Dokumente dhe publikime