Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administrata

Administrata

Në administratën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë janë të angazhuar gjithsej 65 persona, staf mbështetës. Prej tyre:

Administrator + zëvendës/administrator (2);
Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores (1);
Bashkëpunëtor profesional (4);
Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave (1);
Zyrtar për Buxhet dhe Financa (2);
Zyrtar të TI-së (2);
Përkthyes (8);
Zyrtar Ligjor (2);
Sekretare juridike (21);
Referent (10);
Arkivist (5);
Zyrtar për Transport (4);
Recepsionist (2);
Mirëmbajtës (1)

Dragoljub Drazevic
Tel: 045/817 964
Email: dragoljub.drazevic@rks-psh.org 

Zv/Administrator:

Ali Mehmeti
Tel: 044/273 626
Email: ali.mehmeti@rks-psh.org     

Asistentja Administrative:

Drita Maxhera,
Tel 044/747-657 
Email: drita.maxhera@rks-psh.org

Zyrtar përgjegjës për sinjalizim:

Shaqir Shyti,
Tel 03820066224 
Email: shaqir.shyti@rks-psh.org

 

Adresa e Prokurorisë: Prokuroria Themelore e Mitrovicës, Lagja e Boshnjakëve - Mitrovicë Veriore