Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

E lindur me 30/10/1956 ne Peje, ku ka kryer shkollimin fillor dhe te mesëm.

Fakultetin Juridik e ka përfunduar pranë Universitetit te Prishtinës.

Ne vitin 1983 ka filluar praktiken pranë PPK-se ne Peje.

Ne vitet 1985/86 ka dhëne provimin profesional dhe atë te Judikatures.

Nga viti 1986 ka ushtruar detyrën e Bashkëpunëtores Profesionale pranë PPK-se ne Peje. Nga viti 2000 ushtroi detyrën e Prokurores Publike Komunale.

Nga viti 2005 anëtare e Shoqatës së Prokurorëve të Kosovës, ndërsa ne vitin 2006 kryetare e kësaj shoqate dega ne Peje.

Aktualisht ushtron detyrën e Kryeprokurores Publike ne Peje.

Email: lirije.morina@rks-psh.org

Dokumente dhe publikime