Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

E lindur me 30/10/1956 ne Peje, ku ka kryer shkollimin fillor dhe te mesëm.

Fakultetin Juridik e ka përfunduar pranë Universitetit te Prishtinës.

Ne vitin 1983 ka filluar praktiken pranë PPK-se ne Peje.

Ne vitet 1985/86 ka dhëne provimin profesional dhe atë te Judikatures.

Nga viti 1986 ka ushtruar detyrën e Bashkëpunëtores Profesionale pranë PPK-se ne Peje. Nga viti 2000 ushtroi detyrën e Prokurores Publike Komunale.

Nga viti 2005 anëtare e Shoqatës së Prokurorëve të Kosovës, ndërsa ne vitin 2006 kryetare e kësaj shoqate dega ne Peje.

Aktualisht ushtron detyrën e Kryeprokurores Publike ne Peje.

Email: lirije.morina@rks-psh.org

Sanije Gashi-Seferi u lind më 07.05.1967 në fshatin Poterq i Epërm, Komuna e Klinës. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2001. Provimin e Judikaturës e kaloi në vitin 2006.

Jeton në Pejë, është e martuar.

Përfundoi me sukses Programin Fillestar për Arsimim Ligjor në vitin 2011.

Përvoja e saj fillon në SHJ “KODI” në Pejë në Projektin për ndihmë juridike të Odës së Avokatëve të Kosovës nga fillimi I vitit 2001 e deri në gusht 2005.  

Përvoja e saj llogaritet rreth 10 vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë Komunale në Peje. Duke vazhduar si avokate nga viti 2006 deri me 28.12.2012 kur është dekretuar Prokurore në Prokurorine Themelore ne Pejë.

Email: sanije.seferi@rks-psh.org