Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Informatat personale

Emri / Mbiemri: Fetije Bajrami – Shala
Adresa:  Rr. Rifat Vidishiqi 162, 40000 Mitrovicë, Kosovë
Telefoni +377 44 213 383
E-mail fetijebajrami@hotmail.com , fetije.bajrami@rks-psh.org
Kombësia Shqiptare
Datëlindja 01.07.1963
Gjinia Femër

Përvoja e punës

Data 15.05.2012 -
Pozita Prokurore publike komunale – Mitrovicë
Emri dhe adresa e punëdhënësit Prokuroria e shtetit - Kosovë
Lloji i biznesit apo sektori Gjyqësi

Data: 25.07.2008 – 27.10.2010
Pozita: Prokurore publike komunale – Mitrovicë
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Prokuroria e shtetit – Kosovë
Lloji i biznesit apo sektori: Gjyqësi

Data: 30.07.2004 – 25.07.2008
Pozita: Bashkëpunëtore profesionale në Prokurorinë komunale Mitrovicë
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Ministria e Drejtësisë
Lloji i biznesit apo sektori: Gjyqësi

Data: 15.06.2003 – 30.07.2004
Pozita: Referente ekzekutuese - Mitrovicë
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Ministria e Drejtësisë
Lloji i biznesit apo sektori: Gjyqësi

Data: 01.07.1999 – 01.12.2000
Pozita: Bashkëpunëtore profesionale në Gjykatën komunale - Vushtrri
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Ministria e Drejtësisë
Lloji i biznesit apo sektori: Gjyqësi

Data: 01.05.1990 – 30.04.1992
Pozita: Praktikante në Gjykaten komunale – Vushtrri
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Ministria e Drejtësisë
Lloji i biznesit apo sektori: Gjyqësi

Edukimi dhe trajnimet

Data: 1982/83 – 1989
Titulli i kualifikimit të fituar: Juriste e Diplomuar
Emri dhe lloji i organizatës që ofron edukimin dhe trajnimin: Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë

Aftësitë dhe kompetencat personale

Gjuha amtare: Shqipe

Gjuhët tjera:
 

Vetëvlerësim Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit
Niveli Evropian (*) Dëgjimi Leximi Interaksion në të folur Prodhim në të folur  
Angleze A2 Përdorues elementar A2 Përdorues elementar A2 Përdorues elementar A2 Përdorues elementar A2 Përdorues elementar
Serbe A2 Përdorues elementar A2 Përdorues elementar A2 Përdorues elementar A2 Përdorues elementar A2 Përdorues elementar
Aftësi dhe kompetenca sociale
* Aftësi intelektuale, shoqërore dhe komunikuese.
* Aftësi për të krijuar dhe mbajtur marrëdhenie të mira në punë me njerëz të ndryshëm.
* Aftësi të shkëlqyera organizimi
* Shfaqje të përgjegjësisë për probleme të ndryshme në punë

Aftësi dhe kompetenca organizative
* Aftësi shumë të mira planifikuese dhe organizative
* Aftësi në zgjidhjen e problemeve

Aftësi dhe kompetenca kompjuterike
Njohuri të shkëlqyeshme të MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project), Open Office,

EMRI DHE MBIEMRI: Ismet Ujkani
DATA  DHE VENDI I LINDJES: 02.08.1959, Vinarc i Poshtëm , komuna e  Mitrovicës
EDUKIMI: Fakulteti Juridik, Prishtinë 1984, Universiteti i Kosovës,
Provimi i Judikaturës, Prishtinë 1988.

PËRVOJA: 

  • Maj 1986 - Mars 1987, Praktikant në Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë,
  • Prill 1987 - Dhjetor 1990, zëvendësprokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë,
  • Janar 2000 - Qershor 2007, prokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë,
  • Korrik 2007, prokuror në Prokurorinë Publike të Qarkut në Mitrovicë,
  • Maj 2010, i emëruar prokuror në Prokurorinë Publike të Qarkut në Mitrovicë.

SEMINARET, TRAJNIMET DHE PROGRAMET E NDJEKURA:

  • Kodit të procedurës penale të Kosovës,
  • Kodit penal të Kosovës,
  • Kodit të etikës,
  • Si dhe trajnime, specializime (penele) dhe programe të veçanta lidhur me Kodet e cekura.

Anëtar i Shoqatës së Prokurorëve Publik të Kosovës dhe aktualisht anëtar i kryesisë të Shoqatës së Prokurorëve Publik të Kosovës.
 

Email:ismet.ujkani@rks-psh.org

Ka lindur me 01.03.1964.

Shkollën fillore e ka kryer ne Smrekonicë, shkollën e mesme ekonomike-drejtimi komercial e ka kryer ne Zveqan me datën 05.06.1982.

Në fakultetin jurdik u regjistruar ne vitin akademik 1982-83 dhe ka diplomuar me 28.11.1987.

Sherbimin ushtarak e ka kryer me 23.09.1983 (ne Republikën e Maqedonisë).

Me 20.02.2002 ka dhënë provimin e Kundërvajtjes,ndërkaq provimin e Jurisprudencës e ka dhënë me 22.09.2002.

Pas diplomimit ka krijuar marrëdhënie pune NSH\"Industria kimike\"e cila vepron ne kuadër te kombinatit \"Trepça\". Ne ketë ndërmarrje ka punuar si referent për veprimtari normative dhe atë prej datës 24.05.1988 gjer ne fillim te tetorit te vitit 1990 ku pas instalimit te organeve te dhunshme serbe se bashku me rreth 700 punëtorë të tjerë dhunshëm është larguar nga puna.

Gjate vitit 1992 një gjysmevjetori ne kuadrin e shkollës se mesme ekonomike në mënyrë vullnetare, pa pagesë, ka punuar profesor i lendes se Sociologjisë.

Prej datës 24.11.1995 gjer ne shtator te vitit 2000 ka punuar sekretar ne shkollën fillore \"Bedri Gjina\"-Mitrovicë dhe gjate këtij viti dy muaj ka punuar si sekretar shkolle ne shkollën e mesme te mjekësisë \"Xheladin Deda\"-Mitrovicë.

Ne gjykatën për Kundërvajtje në Mitrovicë ka punuar si praktikant prej dt 04.12.2000 gjer me 31.12.2002 si bashkpuntor profesional pranë PPK-ës kam punuar prej 01.07.2003 gjer me 10.06.2004 datë kjo kur jam emëruar prokuror komunal pranë PPK-ës ne Mitrovicë ne te cilin vend edhe jam riemëruar.

Email: naim.beka@rks-psh.org

I lindur më 24.08.1963 në Mitrovicë .

Shkollën fillore dhe te Mesme i kreu në Mitrovicë ndërsa studimet në Universitetin e Prishtinës- Fakulteti Juridik.

Në vitin 1988 filloi punën si praktikant në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë.

Provimin e Judikaturës e kreu më 25.12.1989.

Që nga viti 2000 e gjer në muajin korrik të vitit 2007 ka punuar prokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë.

Prej vitit 2007 i emëruar prokuror në Prokurorinë Publike të Qarkut në Mitrovicë e të cilin funksion e ushtron edhe tani.

Email: njazi.rexha@rks-psh.org

Dokumente dhe publikime