Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Emri: Fetije Bajrami - Shala

Profesioni: Jurist

Data e lindjes: 01 korrik 1963

Kombësia: Shqiptar

Statusi: E vejë

 

 

Pozicioni aktual profesional

 

Prokurore e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë

 

 

Përmbledhje e karrierës:

 

2018-aktualisht:

Prokurore për Krime të Rënda në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë

 

2012–2018:

Prokurore e Përgjithshme në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë

 

2008-2010:

Prokurore publike komunale në Prokurorinë Komunale në Mitrovicë

 

2004–2008

Bashkëpunëtore profesionale në Prokurorinë Komunale në Mitrovicë

 

2003-2004

Referente ekzekutive në Gjykatën Komunale në Mitrovicë

 

1999-2000

Bashkëpunëtore profesionale në Gjykatën Komunale në Vushtrri

 

1990-1993

Praktikante në Gjykatën Komunale në Vushtrri

 

 

 

Arsimi

 

1989:

Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës

 

2002:

Provimin e Jurisprudencës

 

2017:

MA.SC i Fakultetit Juridik i Universitetit të Prishtinës – Drejtimi civil

 

 

 

Gjuhët:

 

Gjuhë serbe (mirë), gjuhë angleze (mirë)

 

Emri: Njazi Rexha

Profesioni: Jurist

Data e lindjes: 24 gusht 1963

Kombësia: Shqiptar

Statusi: I martuar

 

 

Pozicioni aktual profesional

 

Prokuror i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë

 

 

Përmbledhje e karrierës

 

2013-aktualisht

Prokuror i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë

 

2007-2013

Prokuror i Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë

 

2000–2007:

Prokuror i Prokurorisë Komunale në Mitrovicë

 

1987-1988:

Praktikant në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë

 

 

 

Arsimi

 

1987:

Fakulteti Juridik të Universitetit të Prishtinës

 

1988:

Provimin e Jurisprudencës

 

 

 

 

Gjuhët

 

Gjuhë serbe (shkëlqyeshëm)

 

Emri: Sahit Tmava
Profesioni: Jurist 
Data e lindjes: 07 shkurt 1962
Kombësia: Shqiptar 
Statusi: I martuar


Pozicioni aktual profesional

Prokuror në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë.

Përmbledhje e karrierës:

2012-aktualisht: 
Prokuror në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë.

2004–2012:
Bashkëpunëtor Profesional – Prokuroria Publike e Qarkut, më pas Prokuroria Themelore në Mitrovicë.

2002 –2004:
Bashkëpunëtor për punë Juridike – Drejtoria për Gjeodezi e Kadastër dhe çështje –pronësore, pranë K.K.Mitrovicë.

2001–2002:
Praktikant në Prokurorinë e Qarkut në Mitrovicë. 

Arsimi: 

2001: 
Fakulteti Juridik të Universitetit të Prishtinës.

2004: 
Provimin e Jurisprudencës.

Gjuhët:

Gjuhë serbe (shkëlqyeshëm).
 

 

Emri : Natasha Radoviq
Profesioni : Juriste  
Data e lindjes  : 08.10.1970 
Nacionaliteti : Serbe  
Status : E martuar – jetoj vetëm më fëmijë 


Pozita aktuale profesionale 
Prokurore e shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë


Përmbledhja e karrierës 

2019-aktualisht : 
Prokurore e shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë

2016-2018: 
Zëvendës - prokuror publik   deri më  24.10.2017 , kur jam integruar dhe e përzgjedhur në vendin e Prokurorit të shtetit ku jam dhe tani. 

Arsim

1989-1994: 
Fakulteti juridik në Universitetin e Prishtinës e diplomuar me 26.03.1994

1996: 
Provimi i Jurisprudencës