Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Zyrtarë për Komunikim dhe Monitorim të mediave:

Zyrtarë për Komunikim dhe Monitorim të mediave:

Liridona Xheladini
Mob: +383(0)44/848 472
E-mail: liridona.xheladini@rks-gov.net