Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Emri : Natasha Radoviq
Profesioni : Juriste  
Data e lindjes  : 08.10.1970 
Nacionaliteti : Serbe  
Status : E martuar – jetoj vetëm më fëmijë 


Pozita aktuale profesionale 
Prokurore e shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë


Përmbledhja e karrierës 

2019-aktualisht : 
Prokurore e shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë

2016-2018: 
Zëvendës - prokuror publik   deri më  24.10.2017 , kur jam integruar dhe e përzgjedhur në vendin e Prokurorit të shtetit ku jam dhe tani. 

Arsim

1989-1994: 
Fakulteti juridik në Universitetin e Prishtinës e diplomuar me 26.03.1994

1996: 
Provimi i Jurisprudencës