Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administrator

Administrator

Naim Berdynaj
Tel: 039/422 163
Email: naim.berdynaj@rks-psh.org

 

Asistentja Administrative:

Tel: 039/422 171
Adresa: Prokuroria Themelore Pejë,  rruga Hasan Cermaxhija pa nr. Pejë

Dokumente dhe publikime