Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administrata

Administrata

Naim Berdynaj
Tel: 039/422 163
Email: naim.berdynaj@rks-psh.org

Adresa: Prokuroria Themelore Pejë,  rruga Hasan Cermaxhija pa nr. Pejë