Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administrator

Administrator

Suzana Kerqeli
Tel: +383 (0) 280/320 282
Email: Suzana.Kerqeli@rks-psh.org

 

Asistentja Administrative:

Edita Kadriu
Tel: +383(0) 280/ 320 143
Email: edita.kadriu@rks-psh.org
Adresa: Prokuroria Themelore e Gjilanit, rruga Marie Shllaku pa nr. Gjilan

Dokumente dhe publikime