Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Gjejrone Alaj u lind më 13.07.1960 në Isniq. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 1984. Provimin e Judikaturës e kaloi në vitin 2002.

Jeton në Drenoc, Komuna e Deçanit, është e martuar dhe ka katër fëmijë.

Përfundoi me sukses Programin Fillestar për Arsimim Ligjor në vitin 2012 Profili Prokuror.

Përvoja e saj fillon në vitin 1985 si Referente për marredhenje Pune në OBPB Bistrica Deçan, deri më 1991, shtator 1999-prill 2000 punoi si Referente për Akte Normative dhe Dosje në KK Deçan. Nga prilli 2000 vazhdon të punoj si Administratore në Gjykatën Komunale për Kundërvajtje Deçan.

Ka përvojë gjithsej 19 vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë Komunale në Gjakove.

Email: gjejrone.alaj@rks-psh.org

Statusi familjar : E martuar

EDUKIMI:

#    Data e diplomimit    Niveli studimit    Universiteti    Qyteti/shteti
1    06 korrik 2012    Fakulteti Juridik    Universiteti Prishtinës    Prishtinë/Kosovë
2    29 dhjetor 2014    Master
Drejtimi Penal    Universiteti Prishtinës    Prishtinë/Kosovë
Data e dhënies së provimit të jurisprudencës:    25 shtator 2016

Periudha kohore e trajnimit fillestar në Akademinë e Drejtësisë:    05 mars 2018  -  05 prill 2019

PËRVOJA E PUNËS: (duke filluar nga puna aktuale deri tek puna e parë)
#    Data e fillimit     Data përfundimit    Funksioni    Institucioni
1    22 janar 2018    Aktualisht    Prokuror     PTh. Ferizaj  (Dep.Përgjithshëm)
2    06 janar2016    19 janar 2018    Zyrtare Ligjore    PTH. Prishtinë ( Dep. për të Mitur)
3    28 maj 2014    06 janar 2016    Juriste-Hulumtuese    Organizatë Joqeveritare Shoqata e Juristëve “Norma”, Prishtinë
4    18 tetor 2012    31 dhjetor 2013    Praktikante    Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, Prishtinë

TRAJNIMET, KUALIFIKIMET:

Kohëzgjatja (nga–deri)    Tema e trajnimit    Organizatori
13 deri më 31.07.2009    Universiteti Veror, në Prishtinë – Moduli E drejta  ndërkombëtare publike    Universiteti “Hasan Prishtina”,Prishtinë
23 deri më 24.11.2012    Ligji për Shërbyesit Civil    UNDP
13 -14 -15.12.2012    Komunikimi Efektiv dhe Shkrimi Akademik    UNDP
Tetor – Dhjetor 2012    Shkolla për lider të rinj    Youth initiative for Human Rights Kosovo
20.05.2013    Institucionet Gjyqësore në Kosovë    UNDP
23 deri më 27.03.2015    Java e Gruas    The National Democratic Institute for International Affairs
Maj – Qershor 2015    Trajnim për kandidatë potencial të Jurisprudencës    Oda e Avokatëve të Kosovës
Korrik 2016    Moduli I dhe II për strukturën dhe administrimin e sistemit gjyqësor    Instituti Gjyqësor i Kosovës
07 mars 2019    Kodi i Etikës Profesionale për Prokurorë    Ambasada Holandeze
Maj 2019    Kodi Penal dhe Projekt Kodi i Procedurës Penale    Akademia e Drejtësisë
Korrik 2019    Tregtia e ndaluar dhe Krimi i Organizuar    USAID