Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Valbona Disha Haxhosaj u lind më 05.06.1973 në Pejë. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2003. Provimin e Judikaturës e kaloi në vitin 2006.

Jeton në Pejë, është e martuar dhe ka  dy fëmijë.

Përvoja e saj fillon si referente në Prokurorinë e Qarkut në Pejë 2001-2006. Nga tetori 2006-korrik 2011 si Bashkëpunëtore Profesionale ne Prokurorinë Komunale në Pejë dhe nga muaji gusht 2011 kalon në Gjykatën e Qarkut në Pejë në po të njëjtën pozitë.

Përvoja e saj llogaritet rreth 10 vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë e Qarkut në Pejë.

Email:valbona.haxhosaj@rks-psh.org

Prokuror në Prokurorinë Themelore të Pejës

 

CURRICULUM VITAE

 

Emri: Haxhi SINANAJ

Data e lindjes: 20 mars 1957

Profesioni: Jurist

Kombësia: Shqiptar

Statusi: I martuar

 

Pozicioni aktual profesional:

Anëtar i Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e Prokurorisë Themelore të Pejës

 

Përmbledhje e karrierës:

2016-aktualisht:

Anëtar i Këshillit Prokurorial të Kosovës

2005-aktualisht:

Prokuror në Departamentin për Krime te Rënda në Prokurorinë Themelore në Pejë

2000-2005:

Gjyqtar në Gjykatën Komunale për Kundërvajtje në Deçan

1982:

Sekretar në Shkollën Fillore "Isa Boletini" në fshatin Isniq

 

Arsimimi:

1982:

Fakulteti Juridik në Universitetin e Prishtinës

2002:  

Provimi i Jurisprudencës në Prishtinë

I lindur me 09.11.1958 në Pejë, ku ka kryer shkollën fillore dhe të mesme.

Fakultetin Juridik e ka përfunduar në vitin 1984 në Universitetin e Prishtinës.

Nga data 04.01.1985 e gjer me datën 04.01.1986 ka punuar si praktikant në PPQ në Pejë. Nga data 05.01.1986 e deri më datën 31.12.1992 ka qenë Sekretar i PPQ në Pejë, ku edhe është larguar nga puna për shkak të masave të ndërmarra nga pushteti serb.

Nga data 15.09.1999 ka qenë i punësuar si administrator në PPQ në Pejë deri në muajin tetor të vitit 2003.

Nga muaji nëntor i vitit 2003, ka qenë i emëruar si prokuror i PPQ në Pejë deri me datën 29.06,2010 kur edhe është emëruar Kryeprokuror i PPQ në Pejë, të cilën detyrë e ushtron edhe tani.

Email: agron.galani@rks-psh.org

Datëlindja - 09.06.1965

Shkollimi

Ne Prishtine ka kryer filloren, shkollën e mesme-gjimnazin 'Xhevdet Doda"dy vite, dy vite ne shkollën e mesme teknike"Milladin Popoviq" drejtimi i Kibernetikës, si dhe Fakultetin Juridik dhe provimin e Jurisprudencës

Karriera e punës

Ne vitin 1999 anëtare e Shoqatës se Juristeve OJQ"KODI" ne Peje

Ne vitin 2001-2002  kryen stazhin e praktikes ne Gjykatën e Qarkut ne Peje

Ne vitin 2002-2003 zgjidhet drejtoreshë ne Ndërmarrjen Publike "Ambienti ne Peje dhe ne ndërkohe e jepe Provimin e Jurisprudencës

Ne prill te  vitit -2004 kalon si bashkëpunëtore Profesionale ne Prokurorin Publike Komunale ne Peje

Ne vitin 2005 jepe provimin Hyrës për Gjyqtar e Prokuror dhe vijon trajnimet ne Institutin Gjyqesor te Kosovës

Ne nëntor te vitit 2006 emërohet Prokurore ne PPK ne Peje

Te tjera

Është trajnere e Organizatës Tejoqeanike për Zhvillimin e Shkathtësive Gjyqësore te SHBA-ve "NITA"titull ky i fituar ne SHBA dhe Trajnere në Institutit Gjyqesor te Kosovës

Është certifikuar ne:

- Tasc Forc per antikorrupsion nga Prokuroret e SHBA-ve, nëpërmes Zyrës Amerikane e-USAID-it-ICITAP ne Prishtine,
- për Marrëveshje për Fajësi,
- për Krimet Financiare e Ekonomike,
- Shpëlarje Parasha
- Për mjete shpërthyese etj

Email: sahide.gashi@rks-psh.org

Lindur më 22.04.1976 në Pejë, me vendbanim në rr. “Ali Hysvukaj” nr.15 K.Pejë.

Arsimimi:

- FAKULTETI JURIDIK PRISHTINË, Diplomuar më 23.03.2002.
- PROVIMI I JURISPRUDENCËS, 8  MAJ 2004.
- PROVIMI HYRËS PËR GJYQTAR DHE PROKURORË, SHTATOR 2009.

Përvoja profesionale:

PRAKTIKA JURIDIKE, ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS, 2002-2003.
BASHKËPUNËTOR PROFESIONAL në Prokurorinë Publike të Qarkut në Pejë, nga data 15.09.2004 gjerë më dt. 22.10.2010.

Trajnimet profesionale:

1.    Bizneset bashkëkohore ndërkombëtare,
2.    Programi praktik klinik i procedurës civile,
3.    Programi praktik klinik i administratës publike,
4.    Programi praktik klinik i procedurës penale,
5.    Edukimi i vazhdueshëm ligjor (ABA-CEELI),
6.    Programi fillestar për arsimim ligjor për gjyqtarë dhe prokurorë të Kosovës,
       Instituti Gjyqësor i Kosovës, 15.09.2009 gjerë më 03.12.2010.

Pozita aktuale:

PROKUROR PUBLIK në Prokurorinë Publike Komunale në Pejë, dekretuar më datë 22.10.2010.

Email: ardian.hajdaraj@rks-psh.org