Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Emri: Ismet Ujkani
Profesioni: Jurist 
Data e lindjes: 02 gusht 1959
Kombësia: Shqiptar 
Statusi: I martuar


Pozicioni aktual profesional:

Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë


Përmbledhje e karrierës:

2021-aktualisht:
Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë

2013-2020: 
Prokuror i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë

2007–2013: 
Prokuror i Prokurorisë së Qarkut në Mitrovicë

2000-2007: 
Prokuror në Prokurorinë Komunale në Mitrovicë

1987-1990
Zëvendësprokuror në Prokurorinë Komunale në Mitrovicë

1986–1987
Praktikant në Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë

Arsimi 

1984: 
Fakulteti Juridik të Universitetit të Prishtinës


1988: 
Provimin e Jurisprudencës


Gjuhët (nëse aplikohet): 

Gjuhë serbe (mirë).