Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Lumturije Vuçetaj u lind më 25.05.1973 në Radac. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2002. Provimin e Judikaturës e kaloi në vitin 2006.

Jeton në Pejë, është e martuar dhe ka  dy fëmijë.

Përvoja e saj fillon si praktikante në OJQ “KODI”. Nga janari 2003 filloi si Nëpunëse për Çështje Gjinore në Kuvendin Komunal Istog dhe vazhdoi deri ne prill 2008, pastaj si  Koordinatore e Njësitit  për të Drejtat e Njeriut dhe barazi gjinore në KK Istog deri më 31 maj 2008. Nga qershori 2008 e deri më tani ushtron detyrën e Udhëheqëses së Shërbimit Juridik, pranë Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër në KK Pejë.

Përvoja e saj llogaritet rreth 10 vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë Komunale në Peje.

Email: lumturije.vuqetaj@rks-psh.org

Muharrem Bajraktari u lind më 19.03.1975 në fshatin Nabërxhan, Komuna e Pejës. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2001. Provimin e Judikaturës e kaloi në vitin 2007.

Jeton në fshatin e lindjes, është i martuar dhe ka tre fëmijë.

Përvojën e tij fillon në vitin 2002 si praktikant në Avokaturën e Mustafë Radoniqit në Pejë, pastaj nga qershori 2003-gusht 2008 si Ekzekutor në Gjykatën Komunale Pejë. Në shtator 2008 filloi punën si zyrtar ligjor në ProCredit Bank dhe vazhdoi deri në maj 2010. Kandidati nga maji 2010 punon si avokat në zyrën e tij në Pejë dhe merret kryesisht me lëndë penale.

Ka gjithsej përvojë dhjetë vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokuror ne Prokurorinë Komunale në Peje

Email: muharrem.bajraktari@rks-psh.org

Sanije Gashi-Seferi u lind më 07.05.1967 në fshatin Poterq i Epërm, Komuna e Klinës. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2001. Provimin e Judikaturës e kaloi në vitin 2006.

Jeton në Pejë, është e martuar.

Përfundoi me sukses Programin Fillestar për Arsimim Ligjor në vitin 2011.

Përvoja e saj fillon në SHJ “KODI” në Pejë në Projektin për ndihmë juridike të Odës së Avokatëve të Kosovës nga fillimi I vitit 2001 e deri në gusht 2005.  

Përvoja e saj llogaritet rreth 10 vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë Komunale në Peje. Duke vazhduar si avokate nga viti 2006 deri me 28.12.2012 kur është dekretuar Prokurore në Prokurorine Themelore ne Pejë.
 

Email: sanije.seferi@rks-psh.org

Suada Hamza, u lind me 21.01.1971 në Pejë.

Përgatitja shkollore:
Shkollën fillore në Pejë shkolla fillore “Asdreni”;
Shkollën e mesme në Pejë gjimnazi “Bedri Pejani”;
Fakultetin Juridik, në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”;
Provimin e Jurisprudencës; dhe
Nga viti 2015 vijon studime post diplomike të masterit drejtimi penal në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë.

Përvoja e punës:
Një vit Praktikant në Prokurorinë Komunale të Pejës;
Shtatë vite si mësimdhënëse e lëndëve juridike në ciklin e mesëm në QBMK “Xheladin Deda” në Pejë;
Një vit Zyrtar Ligjore II në Prokurorinë Themelore në Gjakovë; dhe
Nga viti 2016 e tutje Prokuror i shtetit në Prokurorinë Themelore të Pejës, Departamenti i Përgjithshëm.

Trajnimet:
ADSH – me temën “Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Diplomaci” në Prishtinë; dhe
Provimin fillestar për Zyrtar ligjor organizuar nga Instituti Gjyqësor i Kosovës.
 

Email: suada.hamza@rks-psh.org

Dokumente dhe publikime