Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Arben Kadriu, ka lindur në Gjilan, më datë 09.02.1974.

Shkollen fillore dhe të mesme i ka kryer në Gjilan.

Ka mbaruar studimet në Universitetin e Prishtinës-Fakulteti Juridik më 2001.

Nga viti 2001 deri në vitin 2005, ka punuar bashkëpunëtor Profesional ne avokaturë.

Nga viti 2005 deri në vitin 2010, ka punuar avokat.

Në Institutin Gjyqësor të Kosovës ka mbaruar Programin fillestar për arsimim ligjor.

Më datë 20 Gusht 2010 është dekretuar prokuror i Qarkut në Gjilan.

Email:arben.kadriu@rks-psh.org