Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Emri: Aleksandër LUMEZI
Profesioni: Jurist 
Data e lindjes: 5 gusht 1964
Kombësia: Shqiptar 
Statusi: I martuar

Ish-pozicioni profesional

2010-2012:
Kryeprokuror i Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë 

Përmbledhje e karrierës:

2015-aktualisht: 
Kryeprokuror i Shtetit
2013-2015: 
Kryeprokuror i Prokurorisë së Apelit
2010-2012: 
Kryeprokuror i Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë  
2008-2010: 
Ushtrues i Detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë Publike Komunale në Prishtinë 
2005-2008: 
Zëvendëskryeprokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë  
2000 – 2005: 
Prokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë 
1994-1996: 
Bashkëpunëtor Profesional te Avokati Nikë Lumezi
2989-1991: 
Praktikant Gjyqësor në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë

Arsimi 

1989: 
Fakulteti Juridik në Universitetin e Prishtinës
1991: 
Provimi i Jurisprudencës
Studimet në Master, Drejtimi Juridik-Penal të Universitetit të Prishtinës (ka dhënë provimet e parapara me program dhe është në përgatitje të temës së diplomës)

Gjuhët: 

Gjuhë serbe

Emri: Haki GECAJ
Profesioni: Jurist 
Data e lindjes: 3 korrik 1958
Kombësia: Shqiptar 
Statusi: I martuar

Ish-pozicioni profesional

2010-2012:
Kryeprokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë

Përmbledhje e karrierës:

2013-aktualisht: 
Prokuror në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës
2017-2019
Zëvendëskryeprokuror në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës
2013-2013: 
Prokuror në Prokurorinë e Apelit
2010-2012: 
Kryeprokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë
2010-2010: 
Ushtrues i Detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë Publike Komunale në Prishtinë
2004-2010: 
Prokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë
2002 – 2004: 
Administrator në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë
1986-1991: 
Bashkëpunëtor i lartë profesional në Ish-BVI e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Kosovës në Prishtinë

Arsimi 

1983: 
Fakulteti Juridik në Universitetin e Prishtinës
2013: 
Studimet në Master, Drejtimi Juridik-Penal të Universitetit të Prishtinës (ka dhënë provimet e parapara me program dhe është në përgatitje të temës së diplomës)
2002: 
Provimin e Jurisprudencës

Karriera pedagogjike 

Aktualisht:
Ligjërues i angazhuar në Akademinë e Drejtësisë

Gjuhët: 

Gjuhë serbo-kroate (avancuar)
Gjuhë angleze (mjaftueshëm)
Gjuhë gjermane (mjaftueshëm)

Emri: Imer BEKA
Profesioni: Jurist 
Data e lindjes: 15 qershor 1954
Kombësia: Shqiptar 
Statusi: I martuar

Ish-pozicioni profesional

2013-2019:
Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë 

Përmbledhje e karrierës:

2013-2019: 
Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë 
2004-2012: 
Prokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë
2001-2004: 
Administrator në Gjykatën e Lartë për Kundërvajtje të Kosovës
1982-1990: 
Këshilltar në Sektorin e Judikaturës së Kosovës
Bashkëpunëtor i Lartë Profesional në Sektorin e Judikaturës së Kosovës
Bashkëpunëtor profesional në Sektorin e Judikaturës së Kosovës
Praktikant në Sektorin e Judikaturës së Kosovës

Arsimi 

1981: 
Fakulteti Juridik në Universitetin e Prishtinës
1983: 
Provimin e Gjyqtarit për Kundërvajtje
1990: 
Provimin e Jurisprudencës
2011: 
Magjistër i Shkencave në Drejtimin Juridik-Civil të Universitetit të Prishtinës
2017:
Studimet e Doktoratës në Drejtimin Juridik-Civil të Universitetit të Prishtinës
(kandidat për mbrojtje të temës së diplomës)

Karriera pedagogjike 

2012-2019:
Ligjërues i angazhuar në Kolegjin “AAB”, në lëndët: E drejta familjare dhe trashëgimore, E drejta penale dhe Agjencitë e Zbatimit të Ligjit

Gjuhët: 

Gjuhë serbo-kroate (shkëlqyeshëm)
Gjuhë gjermane (mirë)