Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administrator

Administrator

Xhemajl Qelaj
Tel: 029/242 216
Email: xhemajl.qelaj@rks-psh.org

 

Asistentja Administrative:

Esrar Mormorina
Tel: 029/ 622 000
Email: esrar.mormorina@rks-psh.org
Adresa: Prokuroria Themelore Prizren,  rruga “William Volker”  20000 -  Prizren.

Dokumente dhe publikime