Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administrata

Administrata

Në administratën e Prokurorisë Themelore në Prizren, janë të angazhuar 60 persona, staf mbështetës, prej tyre:

Administrator - 1
Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores - 1
Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - 8
Zyrtarë për Monitorim dhe Informim të Mediave - 1
Zyrtarë për Buxhet dhe Financa - 1
Zyrtarë të Teknologjisë Informative - 1
Përkthyes - 1
Zyrtarë Ligjorë - 16
Sekretar juridik - 10
Referent  - 4
Arkivistë - 2
Zyrtarë për distribuimin e dokumenteve - 2
Zyrtarë për transport  - 4
Recepcionist - 1
Shtëpiaku - 1
Zyrtarë teknik i kontrollit dhe mirëmbajtjes - 2
Asistentë për Shërbime të Sigurisë - 4

Xhemajl Qelaj
Tel: 029/242 216
Email: xhemajl.qelaj@rks-psh.org

Asistentja Administrative:

Esrar Mormorina
Tel: 029/ 622 000
Email: esrar.mormorina@rks-psh.org

Adresa: Prokuroria Themelore Prizren,  rruga “William Volker”  20000 -  Prizren.