Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Emri: Kujtim MUNISHI
Profesioni: Jurist 
Data e lindjes: 11 nëntor 1975
Kombësia: Shqiptar 
Statusi: I martuar

Pozicioni aktual profesional

Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë

Përmbledhje e karrierës:

2020-aktualisht: 
Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë
2019-2019: 
Ushtrues i Detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë
2017-2019: 
Udhëheqës në Departamentin e Krimeve të Rënda të Prokurorisë Themelore në Prishtinë

2016-2019: 
Prokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë

2015-2016: 
Prokuror-Përgjegjës për Integrime Evropiane në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Prokuror-Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik dhe Korrupsionit

2012-2015: 
Prokuror në Prokurorinë Themelore në Gjilan

2009-2012: 
Këshilltar ligjor për çështje penale dhe civile në EULEX

2008-2009: 
Zyrtar i lartë ligjor në Programin për të Drejta Civile (CRPK)

2008-2009: 
Zyrtar ligjor për verifikim dhe hetim në Agjencinë Kosovare të Pronës (KPA)

2004-2006: 
Zyrtar ligjor për verifikim dhe hetim në Drejtorinë për Çështje Pronësore dhe Banesore (HPD)

2004-2004: 
Zyrtar ligjor në Zyrën Ligjore “Drejtësia” në Gjilan

1999-2002: 
Përkthyes në KFOR-i Amerikan, Kampi “Monteith” në Gjilan

Arsimi 

2003: 
Fakulteti Juridik në Universitetin e Prishtinës

2011: 
Provimi i Jurisprudencës

2013-2014: 
Magjistër i Shkencave-Drejtimi Penal në “Wake Forest University”-Karolina Veriore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Studimet në Master, Drejtimi Civilo-Pronësor-Programi Wus Austria, në Universitetin e Prishtinës (ka dhënë provimet e parapara me program dhe është në përgatitje të temës së diplomës)

Karriera pedagogjike 

2014-2015:
Ligjërues i angazhuar në Kolegjin “Fama”, në lëndën Etika profesionale

Aktualisht: 
Ligjërues i angazhuar në Akademinë e Drejtësisë


Gjuhët: 

Gjuhë angleze (shumë mirë)
Gjuhë serbo-kroate (shumë mirë)
Gjuhë turke (mirë)