Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Kujtim Munishi, u lind më 11.11.1975 në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2003. Provimin e judikatures e kaloi në vitin 2011.

Jeton në Gjilan, është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Pas diplomimit filloi punën si Zyrtar Ligjor për Hetime dhe Verifikime, Drejtorati për Çështje Pronësore e Banesore përkatësisht Agjencioni Kosovar i Pronës deri në shtator 2008, kur u punësua si Këshilltar i Lartë Ligjor në Programi për të Drejtat Civile në Gjilan. Nga shtatori 2009 është duke punuar si Këshilltar Ligjor i Gjyqtarëve të Eulex-it.

Përvoja e tij llogaritet rreth 8 vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokuror ne Prokurorinë Komunale në Gjilan.

Email: kujtim.munishi@rks-psh.org

 

Dokumente dhe publikime