Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

INFORMATAT PERSONALE

Datelindja      *  17.05.1978
Nacionaliteti    *  Shqiptare
Statusi civil     *  Banorë I Republikës se Kosovës
Vendi I lindjes   * Duboc - Vushtrri
EDUKIMI
2002  Jurist i diplomuar Universiteti I Prishtinës – Fakulteti Juridik
2011  Studimet Master, Drejtimi Financiar-Juridik
2013  Provimi I Jurisprudencës

EKSPERIENCA
Stacioni Policor Jugu –Drejtoria Rajonale  e Policisë, Prishtinë 16.09.2002.-02.06.2008
Njësia e Trajnimeve për Hetime, Sektori për Trajnime të Specializuara, Drejtoria për Trajnime të Specializuara dhe te Avancuara –Divizioni I Trajnimeve,DPP 02.06.2008
Tani Prokuror i Shtetit në Prokurorin Themelore në Mitrovicë 01.12.2016

GJUHET
Gjuha  amtare – Gjuha Shqipe , 
Gjuha Angleze
Gjuha  Serbo-KroateSEMINARET,TRAJNIMET – KURSET
 
- Kursi "Organized Crime Intelligence and Investigation Technicues Organized” By TADOC 26/30 January 2015 Ankara.
- Kursin " Risk Analysis and Drug Search Techniques” 22/26 December 2014 Organized by TADOK , Kosove
- Kursin "Menaxhimi i vijes se pare “ 19.05.2014 20.06.2014 AKSP
- Kursi  "Training On Victim Support And Protection During Investigations  “ 07/11.10.2013 OSCE
- Kursi "Terrorsim Abusing Religion” 16-20.05.2011OSCE
- Kursi  "Training on curriculum design “ 27.08.2012/07.09.2012 OSCE
- Kursi "Training of the trainers on auto-theft investigations” 01/10.10.2012  OSCE
- Kursi  " Hetimi I  trafikimi me njerz “25.02.2013- 01.03.2013 AKSP
- Kursi "Training of the trainers on investigative interview for Kosovo police” 03/07.12.2012  OSCE
- Kursi "Crisis Managment & crisis /hostage negotiations “ TADOC / ANKARA 07/11.03.2011
  Kursi " Interview and interrogation techniques “TADOC ,ANKARA 17/23.04.2011
- Kursi "Basic emergency vehicle operations course” 10.08.2017 OSCE
- Kursi  "Investigative interviewing course” 19/23.04.2010  OSCE
- Kursi "Non verbal communication and stress menagment course” 28.12.2006  OSCE
- Kursi "Investigation techniques of crimes against sexual immunity”  08/11.05.2012  AKSP
- Kursi "Terrorism abusing religion” 07/11.02.2011  OSCE
- Kursi "Identifying and suppressing terrorist financing training” 07/11.12.2009
- Kursi "Hyrje ne parandalimin e krimeve financiare” 26/30.01.2009 QKSPZH
- Kursi "Themelor mbi hetimin e krimit financiar “02/13.02.2009  QKSPZH
- Kursi "Instructor training programme “24.11.2006  OSCE
- Kursi "Training of trainers on robbery and burglary investigation” 31.08.2015/04.09.2015  OSCE
- Kursi "Training on disaster victim identification “19/21.08.2015  OSCE

Email: arian.xhema@rks-psh.org

Emri: Radica
Mbiemri :  Milic
Data e lindjes: 06.02.1976.
Vendi i lindjes: Tutin, Serbi
Adresa: Mitrovicë, Sutjeskë
Statusi familjar: e martuar, nënë e dy fëmijëve

E diplomuar ne fakultetin juridik në Kragujevc  më 30.05.2002.god.
Provimin e Jurisprudencës të përfunduar në vitin 2004.
Studimet Master të përfunduara në vitin 2012.
Anëtare e Këshillit Prokurorial të Kosovës që nga viti 2016.
Tani: Prokurore e Shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm

Përvoja e punës:

Praktikën e kryer në Gjykatën Komunale në Leposaviq
Bashkëpunëtore profesionale në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë në vitin 2004-2006.
E emëruar për prokurore publike komunale në Mitrovicë në nëntor të vitit 2006.

E riemëruar me dekret më 02.10.2010.për prokuror publik komunal.

Që nga  2010-2012 anëtare Këshillit Drejtues të Institutit Gjyqësorë të Kosovës.

TRAJNIMET:

•    Arsimi i vazhdueshëm Ligjor në Mitrovicë 2003, në organizimin e Qendrës Ligjore të Kosovës 
•    Prerje ilegale e malit 2007. ILEA Budapest
•    Trial Advocacy Traing , prill 6-8 2009.në organizatën NITA
•    Shmangie e tatimit dhe ndjekja penale e veprave penale shmangie e tatimit, më 05-06 maj 2009,KIP
•    Hetimi Prokurorial në rastet komplekse, në organizatën ICITAP
•    Trajnim për trafikimin me njerëz, drogë dhe korrupsionit publik ,në organizatën ICITAP.
•    Cross Examination training,Prishtinë
•    Dhuna në familje, 28-29 maj, Agjensioni për Barazi Gjinore
•    Ndotja e mjedisit jetësorë, ILEA Budapest , nëntor 2015.

Email: radica.milic@rks-psh.org

Sahit Tmava, u lind më 07.02.1962 në Shipol, Komuna e Mitrovicës. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2001. Provimin e judikatures e kaloi në vitin 2004.

Jeton në Mitrovicë është i martuar dhe ka shtatë fëmijë.

Pas diplomimit përfundoi praktikën në Prokurorinë e Qarkut në Mitrovicë, pastaj nga viti 2002-2004 punoi si Bashkëpunëtor i Lartë për Punë Juridike në Drejtorinë për Gjeodezi dhe Kadastër në KK Mitrovicë, dhe nga korriku 2004 punon si Bashkëpunëtor Profesional, në Prokurorinë e Qarkut në Mitrovicë.

Ka përvojë më shumë 11 vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokuror ne Prokurorinë Komunale në Mitrovice.

Email:sahit.tmava@rks-psh.org

Adresa: Mitrovicë, Rr. ''Lekë Dukagjini', 40000 Mitrovicë (Kosovo)
Tel: (377) 45 202590
Email: pecishpetim@gmail.com

1 May 2012–1 Jan 2013
NDI - National Democratic Institute
Kuvendi i Republikes se Kosoves, PRISHTINE (Kosovo)

28 Feb 2013–21 Apr 2016
Zyrtar Ligjor
Ministria e Drejtësisë e Republikës së Kosovës, Prishtinë (Kosovo)
Departamenti per Bashkepunim Juridik Nderkombtar

22 Apr 2016–1 Dec 2016
Bashkëpuntor Profesional
Gjykata Themelore në Mitrovicë, Mitrovicë (Kosovo)

1 Dec 2016–Present
Prokuror i Shtetit
Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm, Mitrovicë (Kosovo)

2008–2012
Jurist i diplomuar - Bachellor
Universiteti i Prishtines - Fakulteti Juridik, Prishtinë (Kosovo)

2012–Present
Master - Drejtimi Penal
Universiteti i Prishtinës, Prishtinë (Kosovo)

27 Dec 2015
Certifikatë e kryerjes se Provimit te Jurisprudences
Ministria e Drejtësisë, Prishtinë (Kosovo)

Gjuhet
Shqipe
Angleze
Serbe

Email:shpetim.peci@rks-psh.org

( Prokuror i transferuar përkohësisht nga Prokuroria Themelore Ferizaj)

( Prokuror i transferuar përkohësisht nga Prokuroria Themelore Prishtinë)

 

Dokumente dhe publikime