Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administrata

Administrata

Në administratën e Prokurorisë  Themelore në Ferizaj janë të angazhuar gjithsej 45 persona, staf mbështetës. Prej tyre:

Administrator (1),
Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores (1),
Bashkëpunëtorë profesional (6),
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave (1),
Zyrtarë për Buxhet dhe Financa (1),
Zyrtarë të IT-së (1),
Përkthyes (1),
Zyrtarë Ligjor (16),
Sekretare juridike (2),
Referentë (4),
Arkivistë (3),
Zyrtar për Distribuimin e Dokumenteve (2),
Zyrtarë për Transport (3),
Recepsionist (1)
Zyrtarë Teknik i Kontrollit dhe Mirëmbajtjes (2).

Administrator

Ismet Jakupi
Tel: 0290/326 017
E-mail: Ismet.sh.Jakupi@rks-psh.org

Asistentja Administrative:

Zerina Hetemi
Tel: 0290/ 321 633
Email: zerina.hetemi@rks-psh.org

Adresa e Prokurorisë : Prokuroria Themelore Ferizaj Rr. Reçakut, pa nr. 70000 Ferizaj, Kosovë