Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administrator

Administrator

Ismet Jakupi
Tel: 0290/326 017
E-mail: Ismet.sh.Jakupi@rks-psh.org

 

Asistentja Administrative:

Tel: 0290/ 321 633
Adresa: Prokuroria Themelore e Ferizajt, rruga e Reqakut pa nr.

Dokumente dhe publikime