Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Njësiti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion

Njësiti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion

Në kuadër të Prokurorisë Themelore të Prishtinës, vepron Njësiti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion nga Departamenti i Krimeve të Rënda dhe Departamenti i Përgjithshëm. Në Njësitin për Krime Ekonomike dhe Korrupsion nga Departamenti i Krimeve të Rënda janë të angazhuar gjithsej gjashtë (6) prokurorë.
 

  • Merita Lumezi
  • Bukurije Gjonbalaj
  • Shkelzen Ibrahimi
  • Zejnullah Gashi
  • Fitore Sadikaj
  • Bashkim Zeqaj