Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Njësiti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion

Njësiti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion

Në kuadër të Prokurorisë Themelore të Prishtinës, vepron Njësiti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion nga Departamenti i Krimeve të Rënda dhe Departamenti i Përgjithshëm. Nga Departamenti i Krimeve të Rënda janë të caktuar gjashtë (6) prokuror, ndërkaq nga Departamenti i Përgjithshëm janë tre (3) prokurorë:

 

Departamenti i Krimeve të Rënda

Ibrahim Berisha
Dulina Hamiti
Merrushe Llugiqi
Arian Gashi
Shkelzen Ibrahimi
Rafet Halimi

 

Departamenti i Përgjithshëm

Shpend Krasniqi
Bashkim Zeqaj
Shenaj Berisha

Dokumente dhe publikime