Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Emri: BESNIK NUREDINI

Profesioni: Jurist

Data e lindjes: 24 gusht 1978

Kombësia: Shqiptar

Statusi: I martuar

 

 

Pozicioni aktual profesional

 

-Prokuror i Shtetit

 Prokuroria  Themelore  Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm.

 

Përmbledhje e karrierës:

 

2018-aktualisht:

 

-Prokuror i Shtetit

Prokuroria  Themelore  Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm.

 

2010-2018 :

 

-Administrator  në Prokurorinë Komunale - Themelore në Ferizaj.

 

2009-2010 :

 

-Zyrtar për Ndihmë Juridike  në Ferizaj.

 

2008-2009 :

 

-Praktikantë në Prokurorinë Komunale në Ferizaj  

 

Arsimi

 

1999 /00 - 2007  :

 

-Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës

-Shkolla e Mesme- Gjimnazi  “Kuvendi i Arbërit” - Ferizaj.

 

2011:

Provimin e Jurisprudencës

 

2018-2019 :

Trajnim Fillestar në Akademinë e Drejtësisë.