Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administrata

Administrata

Në administratën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë janë të angazhuar gjithsej 36 persona, staf mbështetës, prej tyre:

Administrator -1
Udhëheqës i sektorit administrative - 1
Referent - 5
Zyrtar për financa - 1
Zyrtar të lartë për bashkëpunim profesional – 4
Arkivist - 2
Sekretarë juridik - 1
Zyrtar ligjor -12
Zyrtar për informim dhe monitorim të mediave - 1
Teknik i teknologjisë informative – TIK - 1
Vozitës   - 2
Zyrtar për distribuimin e dokumenteve - 2
Zyrtar teknik i kontrollit dhe të mirëmbajtjes -1
Recepcionist - 1
Zyrtar teknik të kontrollit  dhe mirëmbajtjes (pastrues) - 1
 

Elida Tabaku
Tel: 0390/323 128
Email: elida.tabaku@rks-psh.org

Lezete Nikoliqi
Tel: 0390/324 008
Email: lezete.nikoliqi@rks-gov.net

Adresa: Prokuroria Themelore Gjakovë, rruga Nëna Terezë pa nr. Gjakovë