Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Zyrtar për Informim dhe Monitorim të mediave:

Zyrtar për Informim dhe Monitorim të mediave:

Valon Preteni
Mob: 044/196 287
E-mail: Valon.Preteni@rks-psh.org

Dokumente dhe publikime