Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Emri: AGIM
Mbiemri: KUKA
Data e lindjes: 19 MARS 1968 - Vendi i lindjes: Kaçanik Kosovë

KUALIFIKIMI SHKOLLOR :

LLOJI I SHKOLLËS VITI I STUDIMEVE DIPLOMA E FITUAR
Studimi i Doktoraturës në Fakultetin Juridik Prishtinë 2002 Po
Magjistër i shkencave juridike - penale (mr.sc) 2001 Po
Fakulteti Juridik - Universiteti I Prishtinës 1993 Po
Shkolla e mesme Juridik - Ferizaj 1982-1986 Po
Shkolla Fillore Kaçanik 1974-1982 Po


NJOHJA E GJUHËVE:

GJUHA KUPTOJ FLAS SHKRUAJ
Shqipe Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë Amtare
Anglisht jo jo jo
Serbokroatisht Mire Mire Mirë

PËRVOJA E PUNES:
 

PUNËDHËNËSI PREJ DERI TITULLI PAGA VJETORE
Shkolla e mesme Skënderbeu ne Kaçanik 1993 1994 Profesor  
IMC&AKP/KAT 2000 2003 Koordinator  
Kuvendi Komunal 2003 2008 Drejtor  
Oda e avokatëve të Kosovës 2008 2010 Avokat  
Prokuroria Komunale në Ferizaj 22.10.2010 ----------- Prokuror Publik  
         

KUALIFIKIME TJERA:

Provimi I Jurisprudencës, ( Judikaturës )

Provimi hyrës për Gjyqtar dhe Prokuror

PUNA ME KOMPJUTER:

MS Win XP, ‘2000. MS Office package ‘2000, ‘2003. Internet and Intranet web browsing

KURSE TE TJERA DHE TRAJNIME:

Participant in the Public Administration Legal Clinic Programme,

Attended the one-Semester Course on: Contemporary International Business Transactions.

Patent Shoferi, kategoria B

Email:agim.kuka@rks-psh.org