Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Nga Prizreni e lindur më 15.11.1962 shkollën fillore dhe të mesme e kreu në Prizren.

Juriste e diplomuar e Universitetit të Prishtinës ku ka diplomuar në vitin 1989.

Në vitin 1986 është punësuar në

Në vitin 2002 kreu Praktikën në Gjykatën  e Qarkut në Prizren.

Në vitin 2003 jam punësuar në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prizren, si Administratore.

Nga viti 2008  jam punësuar si Bashkëpunëtore Profesionale në PPQ në Prizren.

Emërimi dhe Dekretimi si prokurore është bërë nga U.D. së Presidentit të Kosovës më datën 22.10.2010  DP-053-2010.

Email: nazan.shero@rks-psh.org
 

Sahide Sefa, nga Prizreni, i lindur më 23.05.1966 në fshatin Turjakë – Malishevë.

Shkollën fillore e kreu në fshatin Lubizhdë – Malishevë, ndërsa të mesmen Gjimnazin në  Prizren.

Juriste e Diplomuar, kreu Fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin 2001.

Në vitin 2000 u punësua në NTU”Kosovatrans” Prizren, si bashkëpunëtore profesionale.

Me 01.03.2002 – 28.02.2003 kreu praktikën në PPK Prizren.

Nga Tetori 2003 u punësua si referente në PPK Prizren,

Nga 01.05.2007 – 21.10.2010 punoi si Bashkëpunëtore Profesionale në PPK Prizren.

Emërimi dhe Dekretimi si prokurore është bërë nga U.D. së Presidentit të Kosovës më datën 22.10.2010  DP-055-201

Email: sahide.sefa@rks-psh.org