Dokumente Publikime - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

RAPORTI VJETOR I PROKURORIT TE SHTETIT 2022

Shkarko

Raporti i punes se Prokurorit te Shtetit janar-shtator 2022

Shkarko

RAPORTI GJASHTËMUJOR I pUNËS I PROKURORIT TË SHTETIT JANAR-QERSHOR 2022

Shkarko

RAPORTI I PUNËS SË PROKURORIT TË SHTETIT PËR VITIN 2021

Shkarko