Dokumente Publikime - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raporti i Punës së Prokurorit të Shtetit për periudhën janar-shtator 2023

Shkarko

Raporti gjashtëmujor i punës së Prokurorit të Shtetit janar-qershor 2023

Shkarko

RAPORTI GJASHTË MUJOR I PROKURORIT TË SHTETIT 2023 15 shtator 2023

Shkarko

RAPORTI VJETOR I PROKURORIT TE SHTETIT 2022

Shkarko

Raporti i punes se Prokurorit te Shtetit janar-shtator 2022

Shkarko

RAPORTI GJASHTËMUJOR I pUNËS I PROKURORIT TË SHTETIT JANAR-QERSHOR 2022

Shkarko

RAPORTI I PUNËS SË PROKURORIT TË SHTETIT PËR VITIN 2021

Shkarko