Reportet24oresh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raportet 24 orësh të Prokuroritë të Shtetit

Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 3 Dhjetor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzetedy (42) aktakuza, kundë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 02 Dhjetor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur shtatëdhjetenënt&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 01 Dhjetor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur shtatëdhjetenënt&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 30 Nëntor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit me urdhër të prokurorit të shtetit ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 29 Nëntor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se me urdhër të prokurorit të shtetit janë nëntëmbë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 28 Nëntor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se nga prokuroritë themelore janë ngritur shtatëdhjetedy (72) aktakuza, kundër tetëdhjetepesë (85) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 27 Nëntor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë ngritur tetëdhjetekatër (84) aktakuza, kund&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 26 Nëntor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur tetëdhjetepes&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 25 Nëntor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur pesëdhjetepes&...

Lexo Raportin