Reportet24oresh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raportet 24 orësh të Prokuroritë të Shtetit

Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 03 Gusht 2023  – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzet (40) aktakuza kund&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 02 Gusht 2023  – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur tetëdhjetedy (82) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 31 Korrik 2023  – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit me urdhër të Prokurorit të Shtetit ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 30 Korrik 2023  – Prokurori i Shtetit ju njofton se me urdhër të Prokurorit të Shtetit janë ndaluar pesë (5) persona dhe jan&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 29 Korrik 2023  – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë ngritur pesëdhjetekatër (54) aktakuza kund&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 28 korrik 2023  – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzet (40) aktakuza kundër dyzet e pesë personave, ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 27 korrik 2023  – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzet e katër (44) aktakuza kundër pes&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 26 korrik 2023  – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se nga prokuroritë themelore janë ngritur pesëdhjetë e pesë (55) aktakuza kundë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 25 korrik 2023  – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se nga prokuroritë Themelore janë ngritur dyzet (40) aktakuza kundër dyzetegjashtë (46) personave, pë...

Lexo Raportin