Reportet24oresh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raportet 24 orësh të Prokuroritë të Shtetit

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 03 mars 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur njëzetetetë (28) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 02 mars 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ndaluar për 48 or&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 01 mars 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ndaluar për 48 orë ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 29 shkurt 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur njëqind e ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 28 shkurt 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur njëqindepesë (105) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 27 shkurt 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur shtatëdhjetekatë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 26 shkurt 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur nëntë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 25 shkurt 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëvë të fundit janë ngritur dyzetetetë (48) aktakuza kundër gjasht&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 24 shkurt 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ndaluar për 48 or&...

Lexo Raportin