Reportet24oresh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raportet 24 orësh të Prokuroritë të Shtetit

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 22 janar 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se nga prokuroritë themelore janë ngritur shtatëdhjetenëntë (79) aktakuza kundër në...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 21 janar 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se nga prokuroritë themelore janë ngritur gjashtëdhjetepesë (65) aktakuza kundër shtatëdhjetë (70) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 20 janar 2021 – Prokurori i Shtetit ju njofton se nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzetekatër (44) aktakuza kundër dyzetegjashtë (46) personave, për ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 19 janar 2021 – Prokurori i Shtetit ju njofton se nga prokuroritë themelore janë ngritur shtatëdhjetetre (73) aktakuza kundër tetëdhjetë (80) personave, p&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 18 janar 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se me urdhër të prokurorit të shtetit janë ndaluar katërmbëdhjetë (14) persona ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 17 janar 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se me urdhër të prokurorit të shtetit janë ndaluar dymbëdhjetë (12) persona të ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 16 janar 2021– Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit, prokuroritë themelore kanë ngritur gjashtëdhjetë (60) aktakuza kund&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 15 janar 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit prokuroritë themelore kanë ngritur gjashtëdhjetetre (63) aktakuza kundë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 14 Janar 2021 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzetegjashtë (46) aktakuza, kundë...

Lexo Raportin