Reportet24oresh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raportet 24 orësh të Prokuroritë të Shtetit

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 21 Korrik 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit me urdhër të prokurorit të shtetit janë ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 20 Korrik 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se nga prokuroritë themelore janë ngritur njëzetepesë (25) aktakuza, kundër tridhjetë (30) personave, pë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 19 Korrik 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit me urdhër të prokurorit të shtetit jan&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 18 Korrik 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se me urdhër të prokurorit të shtetit janë ndaluar katërmbëdhjetë ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 17 Korrik 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzetekatër (44) aktakuza, kundër pesëdhjetekatër (54) personave, ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 16 korrik 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore, janë ngritur pesëdhjetepesë (55) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 15 korrik 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore, janë ngritur shtatëdhjetedy (72) aktakuza ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 14 korrik 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore, janë ngritur pesëdhjeteshtatë (57) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 13 korrik 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin e gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore, janë ngritur dyzetekatër (44) aktakuza ...

Lexo Raportin