Reportet24oresh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raportet 24 orësh të Prokuroritë të Shtetit

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 14 tetor 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur pesëdhjetë (50) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 13 tetor 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se gjatë 24 orëve të fundit nga Prokuroria Speciale dhe prokuroritë themelore janë ngritur tridhjetegjasht&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 12 tetor 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzetekatër (44) aktakuza ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 11 Tetor 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit me urdhër të prokurorit të shtetit janë ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 10 Tetor 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se me urdhër të prokurorit të shtetit janë ndaluar gjashtë (6) persona, janë paraqitur gjasht&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 08 Tetor 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur tridhjetegjashtë (36) aktakuza, kundë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 07 tetor 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzetetetë (48) aktakuza kundë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 06 tetor 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzeteshtatë (47) aktakuza kundë...

Lexo Raportin