Reportet24oresh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raportet 24 orësh të Prokuroritë të Shtetit

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 08 prill 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin e gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur njëzeteshtatë (27) aktakuza ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 07 prill 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin e gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur njëzeteshtatë (27) aktakuza ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 06 prill 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin e gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore, me urdhër të prokurorit t&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 05 prill 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin e gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore, me urdhër të prokurorit t&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 04 prill 2021 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin e gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore, me urdhër të prokurorit t&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 02 Prill 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzetetetë (48) aktakuza kundë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 01 Prill 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur njëqindedyzetenjë (141) aktakuza ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 31 Mars 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur tetëdhjeteshtatë (87) aktakuza ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 30 Mars 2021– Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur tetëdhjetetetë (88) aktakuza ...

Lexo Raportin