Reportet24oresh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raportet 24 orësh të Prokuroritë të Shtetit

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 31 Dhjetor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur njëqindegjashtëdhjet&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 30 Dhjetor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzetekatër (44) aktakuza kundër gjashtëdhjetë (60) personave, p&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

 Prishtinë, 29 Dhjetor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur gjashtëdhjetekatë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 24 dhjetor 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga gjitha prokuroritë  janë ngritur tetëdhjetetre (83) aktakuza ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 23 dhjetor 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orë të fundit prokuroritë themelore dhe Prokuroria Speciale e Republikës së Kosov&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 22 Dhjetor 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se nga prokuroritë themelore janë ngritur pesëdhjetekatër (54) aktakuza kundër nëntë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 21 dhjetor 2020 – Prokurori i Shtetit gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ndaluar për 48 orë tetë (8) persona, ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 20 dhjetor 2020 – Prokurori i Shtetit gjatë 24 orë të fundit nga prokuroritë themelore janë ndaluar për 48 orë katër (4) persona, ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 19 dhjetor 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur gjashtëdhjetenënt&...

Lexo Raportin