Reportet24oresh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raportet 24 orësh të Prokuroritë të Shtetit

Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 29 nëntor  2023  – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se gjatë 24 orëve të fundit janë ndaluar trembëdhjet&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 28 nëntor 2023– Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se nga prokuroritë themelore  janë ngritur gjithsej gjashtëdhjetegjashtë (66) aktakuza, kundë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 27 nëntor 2023  – Prokurori i Shtetit, njofton opinionin publik se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore me urdhë...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 25 nëntor 2023  – Prokurori i Shtetit, njofton opinionin publik se nga prokuroritë themelore janë ngritur njëzet e nëntë (29) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 24 nëntor 2023  – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se gjatë 24 orëve të fundit janë ngritur shtatëdhjetenjë (71) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 22 nëntor 2023  – Prokurori i Shtetit, njofton opinionin publik se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 21 nëntor 2023  – Prokurori i Shtetit, njofton opinionin publik se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 18 nëntor 2023  – Prokurori i Shtetit, njofton opinionin publik se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ndaluar ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

  Prishtinë, 18 nëntor 2023  – Prokurori i Shtetit, njofton opinionin publik se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë b&...

Lexo Raportin