Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Kontakti
Të gjitha
KPK
PSH

Zyra e kryesuesit te keshillin prokurorial te Kosoves

KPK

Leonita Devaja

Zyrtare Ligjore
Pozita: Zyrtare Ligjore
Email: leonita.o.devaja@rks-psh.org

Biografia

PSH

Leonita Devaja

Zyrtare Ligjore
Pozita: Zyrtare Ligjore
Email: leonita.o.devaja@rks-psh.org

Biografia

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit 
të Këshillit Prokurorial të Kosovës

PSH

Leonita Devaja

Zyrtare Ligjore
Pozita: Zyrtare Ligjore
Email: leonita.o.devaja@rks-psh.org

Biografia

KPK

Leonita Devaja

Zyrtare Ligjore
Pozita: Zyrtare Ligjore
Email: leonita.o.devaja@rks-psh.org

Biografia

Zyra e kryesuesit te keshillin prokurorial te Kosoves

KPK

Leonita Devaja

Zyrtare Ligjore
Pozita: Zyrtare Ligjore
Email: leonita.o.devaja@rks-psh.org

Biografia

PSH

Leonita Devaja

Zyrtare Ligjore
Pozita: Zyrtare Ligjore
Email: leonita.o.devaja@rks-psh.org
pdfexample
pdfexample 04 January 2024

Biografia