Prokuroria Themelore Prishtinë

Dokumentet e Përgjithshme

Dokumentet e përgjithshme përmbajnë ligje, akte nënligjore, raporte, plane, analiza dhe materiale të tjera, të cilat sigurojnë transparencën dhe llogaridhënien publike, detajojnë objektivat strategjike, proceset e bashkëpunimit dhe partneritetet me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, si dhe përmban draftet e ndryshme për dëgjime publike që i referohen angazhimit publik dhe dokumente që hyjnë në funksion të zbatimit të së drejtës për qasje në dokumente publike të sistemit prokurorial.

Bashkëpunimi

Kjo kategori thekson përpjekjet bashkëpunuese, partneritetet dhe angazhimet ndërmjet sistemit prokurorial dhe subjekteve të tjera, si brenda dhe jashtë vendit, për të rritur efektivitetin dhe për të promovuar drejtësinë.

Raporte

Raportet ofrojnë njohuri, analiza dhe përditësime gjithëpërfshirëse mbi aktivitetet, performancën dhe arritjet e sistemit prokurorial, duke siguruar transparencë dhe llogaridhënie ndaj publikut.

Planet e punës

Planet e punës detajojnë objektivat strategjike, synimet dhe detyrat e përcaktuara nga sistemi prokurorial për të udhëhequr operacionet dhe iniciativat e tij gjatë periudhave specifike.

Lajme
Photo
Foto 1
20230830_091724
20230830_091724
Foto 6
Photo

June, 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
May 27, 2024
May 28, 2024
May 29, 2024
May 30, 2024
May 31, 2024
June 1, 2024
June 2, 2024
June 3, 2024
June 4, 2024
June 5, 2024(1 event)

Takim me qytetarë

 

Takimi i Kryeprokurorit Zejnullah Gashi me qytetarët realizohet dy herë në muaj (1 herë në dy javë), dhe atë ditën e mërkure, prej orës 09:00-11:00.

 

Shkarko Agjenden
June 6, 2024
June 7, 2024
June 8, 2024
June 9, 2024
June 10, 2024
June 11, 2024
June 12, 2024
June 13, 2024
June 14, 2024
June 15, 2024
June 16, 2024
June 17, 2024
June 18, 2024
June 19, 2024
June 20, 2024
June 21, 2024
June 22, 2024
June 23, 2024
June 24, 2024
June 25, 2024
June 26, 2024
June 27, 2024
June 28, 2024
June 29, 2024
June 30, 2024

Raporti 24h i Prokurorit të Shtetit

Denonco

Kjo vegzë ndihmon që të denonconi të gjitha rastet që hyjnë në kuadër të veprave penale, për të cilat konsideroni se përbëjnë shkelje të të drejtave tuaja.  

Viktimat e Krimit

Viktimë e krimit është çdo person që ka pësuar dëm duke përfshirë dëmin fizik, mendor, emocional ose edhe humbjen ekonomike të shkaktuar nga një vepër penale të dhunshme.

Linja ndihmëse

Linjë ndihmëse është numër telefonik publik pa pagesë për t’ua mundësuar viktimave dhe publikut një mekanizëm konfidencial për raportimin e veprave të ndryshme penale të abuzimit, për informimin e viktimave dhe personave e tjerë lidhur me të drejtat e tyre, sigurimin e informatave të nevojshme për shërbimet ekzistuese dhe numrat kontaktues.

Kujdestaria

Numrat e Kujdestarisë

Departamenti i Krimeve të Rënda: +383 44-403-558

Departamenti i Përgjithshëm-Tereni : +383 44-131-685

Departamenti i Përgjithshëm-Qendra: +383 44-413-076

Departamenti për të Mitur: +383 45-252-536  
Njesitit te Dhunes ne familje: +38345253321;

Sinjalizuesi

Sabrije Velija

Bashkëpunëtore profesionale
E-mail: sabrije.velija@rks-psh.org
Nr. tel.mob: +383 44 613 795

Numrat e ZMNV-së

Zyrat regjionale të mbrojtësve të viktimave

  • Tel kujdestar : 044 278 738
  • Telefoni fiks zyrtar : 038246-059- 038 200 18 738 (Centrex)
  • Adresa Pallati i Drejtėsisė , Ndėrtesa e Prokurorisė Themelore ,Objekti C ,Kati pėrdhese ,Zyra Nr. C007 dhe COO6, Hajvali,Prishtinė.

Zyrtari për Qasje në Dokumente Publike

Laureta Ulaj

Phone: +383 (0) 38 200 17 489

E-mail: laureta.ulaj@rks-psh.org

Kompetencat territoriale

Regjioni i Prishtinës

Prokuroria Themelore në Prishtinë është njëra nga shtatë prokuroritë themelore në Republikën e Kosovës.

Ka juridiksion mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë
ndryshe me ligj dhe përbëhet nga tri departamente.

– Departamenti i Përgjithshëm,
– Departamenti për të Mitur,
– Departamenti për Krime të Rënda.

Në kuadër të Departamentit të Krimeve të Rënda, funksionon Njësiti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion, me gjithsej 6 prokurorë të angazhuar, të cilët trajtojnë rastet për veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare.

Kjo prokurori ka gjithsej 41 prokurorë së bashku me Kryeprokurorin.
Në këtë prokurori, aktualisht janë të angazhuar 134 staf mbështetës.

Prokuroria Themelore në Prishtinë, mbulon territorin e komunës së Prishtinës, Fushë Kosovës, Drenasit, Graçanicës, Lipjanit, Obiliqit dhe Podujevës.