Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Disiplinimi

Kjo vegzë përmban materiale që ndërlidhen me përgjegjësinë, disiplinën dhe llogaridhënien e prokurorëve të shtetit, përfshirë edhe vendimet e ndryshme lidhur me disiplinimin e prokurorëve.

Disiplinimi
Filters