Kontakti | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Kontakti KPK

Zyra e Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës

Diellza Bajrami

Zyrtare Ligjore 2

E-mail: diellza.bajrami@rks-psh.org

Tel/fix: +383 38 200 66 036

Leonita Devaja

Zyrtare e Lartë Ligjore

E-mail: leonita.o.devaja@rks-psh.org  

Tel/fix: +383 38 200 66 002

E-mail-i zyrtar i KPK-së: info.kpk@rks-psh.org

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.402 A

 

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës

Ermelanda Merdita

U.D.Udhëheqëse e Divizionit për Çështje Ligjore dhe Mbështetje të Komisioneve të Këshillit

E-mail: ermelanda.merdita@rks-psh.org

tel/fix: +383 (0) 38 200 66014

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, Objekti i Këshillit Prokurorial, kati IV

E-mail-i zyrtar i KPK-së: info.kpk@rks-psh.org

 

Njësia për Komunikim Publik në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Bedri Gashi 

U.D. Udhëheqës i Njësisë së Komunikimit Publik

E-mail: bedri.gashi@rks-psh.org   

Tel/fix: +383 (0) 38 200 66 011

E-mail-i zyrtar i KPK-së: info.kpk@rks-psh.org

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.506

 

Zyra e Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë

Arta Kelmendi

Drejtoreshë e NJSHPP-së

Tel: +383 (0) 38 211 533

E-mail: arta.kelmendi@rks-psh.org

Kontakti PSH

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Tel: +381 38 200 18 825
E-mail:  info.psh@rks-psh.org

Zyra për Komunikim Publik

Liridona Kozmaqi – Hajdaraj - Udhëheqëse e Zyrës për Komunikim Publik në ZKPSH
E-mail: liridona.kozmaqi@rks-psh.org
Email: info.psh@rks-psh.org
Tel: +383/38/200 18 848
Tel: +383/38/200 18 710

Administrata e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

Lindita Memeti - Administratore në ZKPSH
E-mail: lindita.memeti@rks-psh.org
Tel: +383/38/200 18 820

 

Prokuroria Speciale

Astrit Dibra
Tel: 038/200 18 906
Email: astrit.dibra@rks-gov.net
 

Pakize Mislimi
Asistente Administrative -Zyrtare Ligjore
Tel: 038/200 18 886
Email: pakize.mislimi@rks-psh.org
 

Ekrem Lutfiu
Zëdhënës
Tel: +383 45 317 509
Email: ekrem.lutfiu@rks-psh.org

 

Prokuroria e Apelit

Luljeta Kollona
Administratore
Email: luljeta.kollona@rks-psh.org
Tel. 038 / 200-18-857

 

Ramize Bejiqi
Asistente Administrative
Email: ramize.bejiqi@rks-psh.or
Tel: 038/200-18-867

 

PTH Prishtinë

Feride Isufi
Administratore
Tel: +383(0) 38/200 18 711
E-mail: feride.isufi@rks-psh.org

 

Zyrtare ligjore në Zyrën e Kryeprokurorit:

Gentiana Bytyqi

Phone: 038 (0) 38 200 18 989

E-mail: Gentiana.Bytyqi@rks-psh.org

 

 

Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave

Laureta Ulaj

Phone: +383 (0) 38 200 17 489

E-mail: laureta.ulaj@rks-psh.org

 

PTH Gjilan

U.D. Administrator

Hasan Rukovci
Tel: +383 (0) 280/390 087
Email: Hasan.Rukovci@rks-psh.org

 

Afërdita Krivaqa

Zyrtare e Lartë për Bashkëpunim Profesional

Tel: +383 200 17 919
Email: Aferdita.Krivaqa@rks-psh.org

Liridona Xheladini

Phone:  038 200 17 890

Mob:  +383 (0) 44 84 84 72

E-mailliridona.xheladini@rks-gov.net

E-mail: pth.gjilan@rks-psh.org

Adresa: Rruga ‘’Marie Shllaku’’ pn., Gjilan

 

 

PTH Prizren

U.D. Administratore në Prokurorinë Themelore në Prizren

Afërdita Salihu

Tel. +383(0)44/373-794

E-mail: Aferdita.N.Salihu@rks-psh.org

 

Esrar Mormorina
Asistente Administrative:
Tel: 038/200-66401
Email: esrar.mormorina@rks-psh.org

 

Fitore Mehmeti

Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave

Tel: 038/200-66430

E-mail: fitore.a.mehmeti@rks-psh.org

              Pth.prizren@rks-psh.org

 

 

PTh Peja

Naim Berdynaj
Administrator
Tel: 039/422 163
Email: naim.berdynaj@rks-psh.org
 

Asistentja Administrative
Tel: 039/422 171
 

Shkodran Nikçi
Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave
Tel: +383 44 505 303  
Email: shkodran.nikci@rks-psh.org

 

PTh Mitrovica

Dragoljub Drazevic
Administrator
Tel: +383 45 817 964
Email: dragoljub.drazevic@rks-psh.org 

 

Ali Mehmeti
Zv/Administrator
Tel: +383 44 273 626
Email: ali.mehmeti@rks-psh.org

 

Kimete Miftari
Asistente Administrative
Tel: +383 44/438 934
Email: kimete.miftari@rks-psh.org

 

Valon Preteni
Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave
Email: valon.preteni@rks-psh.org
Tel: +383 44 196 287

 

PTh Gjakove

Elida Tabaku

Administratore
Tel: 0390/323 128
Email: elida.tabaku@rks-psh.org

 

Lezete Nikoliqi
Asistente Administrative

Tel: 0390/324 008
Email: lezete.nikoliqi@rks-gov.net

 

Drini Domi

Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave

drini.domi@rks-psh.org 

 +383 (0) 45 482 505   

 

PTh Ferizaj

Ismet Jakupi
Administrator
Tel: 0290/326 017
E-mail: ismet.sh.Jakupi@rks-psh.org

 

Asistente Administrative:

Tel: 0290/ 321 633

 

Vjosa Baftiu

Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave

vjosa.baftiu@rks-psh.org

+383 44 406 505