Kontakti | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Kontakti KPK

Zyra e Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës

Diellza Bajrami

Zyrtare Ligjore 2

E-mail: diellza.bajrami@rks-psh.org

Tel/fix: +383 38 200 66 036

Leonita Devaja

Zyrtare e Lartë Ligjore

E-mail: leonita.o.devaja@rks-psh.org  

Tel/fix: +383 38 200 66 002

E-mail-i zyrtar i KPK-së: info.kpk@rks-psh.org

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.402 A

 

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës

Ermelanda Merdita

Zyrtare Ligjore 

E-mail: ermelanda.merdita@rks-psh.org

tel/fix: +383 (0) 38 200 18 854, +383 (0) 38 200 66014

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.504

E-mail-i zyrtar i KPK-së: info.kpk@rks-psh.org

 

Zyra për Komunikim Publik në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Bedri Gashi 

U.D. Udhëheqës i Zyrës së Komunikimit Publik

E-mail: bedri.gashi@rks-psh.org  

Tel/fix: +383 (0) 38 200 66 011

E-mail-i zyrtar i KPK-së: info.kpk@rks-psh.org

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.506

 

Zyra e Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë

Ismije Maxhuni

U.D. Drejtoreshë e NJSHPP-së

Tel: +383 (0) 38 211 533

E-mail: ismije.maxhuni@rks-psh.net

Kontakti PSH

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Tel: +381 38 200 18 825
E-mail:  info.psh@rks-psh.org

Zyra për Komunikim Publik

Liridona Kozmaqi – Hajdaraj - Udhëheqëse e Zyrës për Komunikim Publik në ZKPSH
E-mail: liridona.kozmaqi@rks-psh.org
Email: info.psh@rks-psh.org
Tel: +383/38/200 18 848
Tel: +383/38/200 18 710

Administrata e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

Lindita Memeti - Administratore në ZKPSH
E-mail: lindita.memeti@rks-psh.org
Tel: +383/38/200 18 820

 

Prokuroria Speciale

Astrit Dibra
Tel: 038/200 18 906
Email: astrit.dibra@rks-gov.net
 

Pakize Mislimi
Asistente Administrative -Zyrtare Ligjore
Tel: 038/200 18 886
Email: pakize.mislimi@rks-psh.org
 

Ekrem Lutfiu
Zëdhënës
Tel: +383 45 317 509
Email: ekrem.lutfiu@rks-psh.org

 

Prokuroria e Apelit

Luljeta Kollona
Administratore
Email: luljeta.kollona@rks-psh.org
Tel. 038 / 200-18-857

 

Ramize Bejiqi
Asistente Administrative
Email: ramize.bejiqi@rks-psh.or
Tel: 038/200-18-867

 

PTH Prishtinë

Feride Isufi
Administratore
Tel: +383(0) 38/200 18 711
E-mail: feride.isufi@rks-psh.org


Asistente Administrative – Zyrtare Ligjore:
Diora Bajrami
Tel: 038/200 18 989
Email: diora.bajrami@rks-psh.org

 

PTH Gjilan

Suzana Kerqeli
Administratore
Tel: +383 (0) 280/320 282
Email: Suzana.Kerqeli@rks-psh.org
 

Edita Kadriu
Asistente Administrative:
Tel: +383(0) 280/ 320 143
Email: edita.kadriu@rks-psh.org
 

Liridona Xheladini

Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave 

liridona.xheladin@rks-psh.org

+383 44 848 472

 

PTH Prizren

Xhemajl Qelaj
Administrator
Tel: 029/242 216
Email: xhemajl.qelaj@rks-psh.org
 

Esrar Mormorina
Asistente Administrative:
Tel: 029/ 622 000
Email: esrar.mormorina@rks-psh.org
 

Fitore Mehmeti

Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave
Tel: +383 45 381 758
Email: fitore.a.mehmeti@rks-psh.org

 

PTh Peja

Naim Berdynaj
Administrator
Tel: 039/422 163
Email: naim.berdynaj@rks-psh.org
 

Asistentja Administrative
Tel: 039/422 171
 

Shkodran Nikçi
Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave
Tel: +383 44 505 303  
Email: shkodran.nikci@rks-psh.org

 

PTh Mitrovica

Dragoljub Drazevic
Administrator
Tel: +383 45 817 964
Email: dragoljub.drazevic@rks-psh.org 

 

Ali Mehmeti
Zv/Administrator
Tel: +383 44 273 626
Email: ali.mehmeti@rks-psh.org

 

Kimete Miftari
Asistente Administrative
Tel: +383 44/438 934
Email: kimete.miftari@rks-psh.org

 

Valon Preteni
Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave
Email: valon.preteni@rks-psh.org
Tel: +383 44 196 287

 

PTh Gjakove

Elida Tabaku

Administratore
Tel: 0390/323 128
Email: elida.tabaku@rks-psh.org

 

Lezete Nikoliqi
Asistente Administrative

Tel: 0390/324 008
Email: lezete.nikoliqi@rks-gov.net

 

Yllka Juniku - Shehu

Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave

yllka.j.shehu@rks.psh.org

+383 44 849 197

 

PTh Ferizaj

Ismet Jakupi
Administrator
Tel: 0290/326 017
E-mail: ismet.sh.Jakupi@rks-psh.org

 

Asistente Administrative:

Tel: 0290/ 321 633

 

Vjosa Baftiu

Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave

vjosa.baftiu@rks-psh.org

+383 44 406 505