Kontakti | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo
Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Kontakti

Zyra e Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës

Kaltrina Emini

Zyrtare Administrative

e-mail: kaltrina.emini@rks-psh.org

tel/fix: +383 38 200 17 504

E-mail-i zyrtar i KPK-së: info.kpk@rks-psh.org

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.501

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës

Marigonë Berisha

Zyrtare e Lartë Ekzekutive

e-mail: marigone.berisha@rks-psh.org

tel/fix: +383 (0) 38 200 18 854

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.504

E-mail-i zyrtar i KPK-së: info.kpk@rks-psh.org

Zyra e Komunikimit Publik në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Astrit Kolaj

Udhëheqës i Zyrës së Komunikimit Publik

e-mail: astrit.kolaj@rks-psh.org

tel/fix: +383 (0) 38 200 17473

E-mail-i zyrtar i KPK-së: info.kpk@rks-psh.org

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.506

Zyra e Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë

Valon Jupa

Tel: +383 (0) 38 200 17 567

E-mail: valon.jupa@rks-psh.net

Adresa: Rr.“Luan Haradinaj”, Ndërtesa e Prokurorisë Speciale e Republikës së Kosovës, kati IV, zyra nr. 410