Zyra E Kryeprokurorit - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Kabineti i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

Kabineti i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

Artan Grantolli, asistent ekzekutiv
Tel: +381/38/200 18 825
Email: artan.grantolli@rks-psh.org

Miranda Mehmeti Berishaj,Asistente administrative
Tel:  +381/38/200 18 826
Email: miranda.mehmeti@rks-psh.org

Ardian Nikolla,Këshilltar për Media
Email: ardian.nikolla@rks-psh.org