Zyra E Kryeprokurorit - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Zyra për Komunikim Publik funksionon si pjesë e rëndësishme e Prokurorit të Shtetit. Puna e kësaj zyre ka për qëllim realizimin e njohjes së opinionit publik me veprimtarinë dhe aktivitetet e gjithë institucionit të Prokurorit të Shtetit.

Zyra bën transparente punët dhe aktivitetet e prokurorive për opinionin publik dhe institucionet vendëse dhe ndërkombëtare, duke i ofruar informacione për veprimtarinë e prokurorive.

Zyra për Komunikim Publik nuk ofron asnjë informatë qoftë të drejtpërdrejtë apo tërthorazi që do të zbulonte sekretet zyrtare, do të rrezikonte një hetim apo procedurë penale në zhvillim e sipër, do të dëmtonte integritetin, dinjitetin, sigurinë dhe të drejtat për privatësinë e cilitdo person, apo që do të shkelte të drejtat e të miturve.

Kontakti:

Liridonë Kozmaqi Hajdaraj

Udhëheqëse e Zyrës për Komunikim Publik

Tel: +383/38/200 18 848

E-mail: liridona.kozmaqi@rks-psh.org;

Adresa postare: Rruga: "Luan Haradinaj",
kati i II-të, zyra 204, 10 000 Prishtinë, Kosovë