Tužilački sistem Republike Kosovo

Share on

Facebook

Održan je sastanak Komisije za ponovno razmatranje žalbi kandidata u drugoj fazi pismenog testa z anove državne tužioce

Priština, 19. jun 2024 – Komisija za ponovno razmatranje žalbi kandidata za nove državne tužioce, kojom predsedava član Tužilačkog saveta Kosova (TSK) Arian Gashi, u čijem sastavu su i tužilac u Kancelariji glavnog državnog tužioca Bahri Hyseni i rezervni član , tužilac u Apelacionom tužilaštvu, g. Arben Ismajli, održala je danas sastanak na kojem su razmatrane žalbe aplikanata na rezultat selekcije u drugoj fazi pismenog testa od strane Komisije za regrutaciju.

Članovi Komisije rade pojačanim intenzitetom da bi pregledali sve žalbe koje su došle od kandidata za državne tužioce, dok će po njihovom završetku Tužilački savet Kosova blagovremeno objaviti dalje procedure izbora novih tužilaca u tužilačkom sistemu.