605 - Events | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Filtro ngjarjet sipas muajve

Agjenda për Takimin e 237-të të KPK-së

2023, November 30

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 227-të të KPK-së

2023-02-23

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 225-të të KPK-së

2022-12-23

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 224-të të KPK-së

2022-12-20

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 223-të të KPK-së

2022-11-29

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 222-të (jashtëzakonshëm) të KPK-së

2022-11-23

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 220-të të KPK-së

2022-10-21

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 207-të të KPK-së

2021-12.28

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 206-të të KPK-së

2021.12.02

Lexo më shumë

Agjenda për Takimin e 205-të të KPK-së

2021, 2 November

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 204-të të KPK-së

2021-10-11

Lexo më shumë