424 - Events | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Filtro ngjarjet sipas muajve

Agjenda për Takimin e 239-të të KPK-së

2023, December 22

Lexo më shumë

Agjenda për takimin e 238-të të KPK-së

2023, December 11

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të jashtëzakonshëm (i 236-ti)

2023, November 17

Lexo më shumë

Agjenda për Takimin e 235-të të KPK-së

2023, October 13

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 191-të të KPK-së

2020-12-24

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 190-të të KPK-së

2020-11-24

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 189-të të KPK-së

2020-11-03

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 188-të të KPK-së

2020-10-29

Lexo më shumë

Agjenda e takimit të 186-të të KPK-së

2020-10-08

Lexo më shumë