183 - Shpallje | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Konkurs për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit

Shkarko

Njoftim për listën perfundimtare të Testit me shkrim të kandidatëve për prokurorë të shtetit

Shkarko

Njoftim për shtyrjen e afatit për vlerësimin e ankesave të kandidatëve për prokurorë të shtetit

Shkarko

Njoftim - Lista e kandidatëve, të cilët kaluan Testin me Shkrim

Shkarko

Lista përfundimtare e kandidatëve të cilët kanë kaluar Testin Kualifikues dhe njoftimi për mbajtjen e Testit me Shkrim

Shkarko

Shpallje e Bremdshme për plotësim më një pozitë për prokuror në Departamentin për të Mitur në PTH Pejë

Shkarko