183 - Shpallje | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT DO T'I NËNSHTROHEN TESTIT KUALIFIKUES

Shkarko

Konkurs publik për rekrutimin e gjashtëmbëdhjetë (16) prokurorëve të shtetit në prokuroritë themelore të Republikës së Kosovës

Shkarko

Shpallje e brendshme nr.490.2021 për plotësim me dy pozita për prokurorë në PSRK

Shkarko

Rishpallje e Brendshme nr.494.2021 për avancimin e katër prokurorëve në ...

Shkarko

Shpallje e Brendshme nr.492.2021për plotësim të një pozite për prokuror...

Shkarko

Konkurs për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Gjakovës

Shkarko