183 - Shpallje | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo
Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Shpallje e brendshme për prokuror në PTH në Prizren

Shkarko

SHPALLJE - Programi i mentorimit për gjyqtarë dhe prokurorë

Shkarko

FORMULAR I APLIKIMIT

Shkarko

Njoftim për aplikim për progamin e trajnimeve të Ambasades Britanike në Kosovë

Shkarko

Konkurs për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë

Shkarko

Konkurs për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës

Shkarko