183 - Shpallje | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Shpallje e brendshme Nr.236.2020 për prokuror në DKR në PTH Ferizaj

Shkarko

Rishpallje e Brendshme - Për plotësim me një prokuror në PTH-Mitrovicë

Shkarko

Rishpallje e Brendshme për prokuror në PTH Mitrovicë

Shkarko

Nr.1981.2019-Vendim-Për shpalljen e brendshme-Prokuror në PTH në Prizren

Shkarko

Nr.1980.2019-Vendim-Për shpalljen e brendshme-Prokuror në PTH në Mitrovicë

Shkarko

Nr.1979.2019-Vendim-Për shpalljen e brendshme-Prokuror në PTH në Pejë

Shkarko