183 - Shpallje | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Konkurs për emërimin e kryeprokurorëve të prokurorive themelore në Prizren,Mitrovicë,Gjilan,Gjakovë,Pejë dhe Ferizaj

Shkarko

Shpallje e brendshme për tri (3) pozita për prokurorë në Prokurorinë e Apelit

Shkarko

Konkursi për rekrutimin e tetë (8) prokurorëve të Shtetit në nivel të prokurorive Themelore të Republikës së Kosovës

Shkarko

Shpallje e brendshme për 4 pozita në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës

Shkarko

Shpallje e brendshme Nr.237.2020 për prokuror në DM në PTH Prishtinë

Shkarko

Shpallje e brendshme Nr.238.2020 për prokuror në DKR në PTH Prishtinë

Shkarko