183 - Shpallje | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Aplikacion për kandidatët për prokurorë të Shtetit

Shkarko

Aplikacioni, Vetëvlerësimi dhe Konceptdokumenti

Shkarko

Formulari për Avancim dhe Transferim të Prokurorëve të Shtetit

Shkarko

Aplikacion për praktikantë

Shkarko

Aplikacion për praktikantë

Shkarko

Aplikacioni për punësim të stafit administrativ

Shkarko