Lajm - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Radionica u vezi sa izborom novih Glavnih Tužilaca

Priština, 27. novembar 2020. godine – Članovi Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) su učestvovali na radionici koja je organizovana putem video konferencije od strane britanskog projekta “Jačanje Pravosudnog Sistema na Kosovu”, gde se razgovaralo o primeni obrazaca za ocenjivanje u procesu izbora glavnih tužilaca.

Na otvaranju ove radionice, Predsedavajući Tužilačkog Sistema Kosova, Bahri Hyseni, je pohvalio posvećenost britanskog projekta u jačanju profesionalnih kapaciteta članova TSK-a, za razvoj procesa izbora glavnih državnih tužilaca. On je dodao da je ova radinica veoma važna zato što TSK veoma brzo treba da izabere Glavnog tužioca Apelacionog tužilaštva kao i glavne tužioce 6 osnovnih tužilaštava.

Tokom ove obuke se razgovaralo o pripremi, struktuiranju i objektivima intervjua, izradi pitanja, metodologiji ocenjivanja kao i u vezi sa drugim radnjama koje se mogu realizovati tokom procesa izbora glavnih tužilaca tužilaštava.