Kontakti Kpk - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Kontakt

Kancelarija predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova

Leonita Devaja
Pravni Službenik
e-mail: lonita.o.devaja@rks-psh.org
tel/fix: +383 38 200 17 504
Službeni E-mail TSK-a: info.kpk@rks-psh.org
Ul. “Luan Haradinaj” Priština, br.16/1 zona II, kategorija II, kancelarija br.402 A

 

Kancelarija generalnog direktora Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova

Kaltrina Emini

Administrativni službenik

e-mail: kaltrina.emini@rks-psh.org

tel/fix: +383 (0) 38 200 18 854
Ul. “Luan Haradinaj” Priština, br.16/1 zona II, kategorija II, kancelarija br.504
Službeni E-mail TSK-a: info.kpk@rks-psh.org

 

Kancelarija za javnu komunikaciju u Sekretarijatu Tužilačkog saveta Kosova

Astrit Kolaj
Rukovodilac Kancelarije za Javnu Komunikaciju
e-mail: astrit.kolaj@rks-psh.org  
tel/fix: +383 (0) 38 200 17 473
Službeni E-mail TSK-a: info.kpk@rks-psh.org
Ul. “Luan Haradinaj” Priština, br.16/1 zona II, kategorija II, kancelarija br.506