Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

U fokusu

news banner
Diskutuje se Nacrt Pravilnika o organizovanju i delatnošću Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 12 maj 2020 – Komisija za Normativna Pitanja u sastavu sa Predsedavajućim ove Komisije, Zejnullah Gashi, članom Naim Abazi i tužocem Osnovnog ...

Opširnije
news banner
Diskutuju se načini rada u administraciji tužilačkog sistema

Priština, 12 maj 2020 – Opšti Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, Lavdim Krasniqi, održao je sastanak sa rukovodiocima departmana u ...

Opširnije
news banner
Nastavlja se rad na izradi Uredbe o proceni učinka tužilaca

Priština, 4. maja 2020. - Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hyseni, pod merama zaštite protiv pandemije COVID-19 i putem video ...

Opširnije

Vesti

image
Tužilački savet Kosova je odlučio da osnuje istražni panel

Priština, 4. maja 2020. - Tužilački savet Kosova, pod merama zaš...

Opširnije
image
Održan je 180 sastanak Tužilačkog saveta Kosova

Priština, 15. aprila 2020. - Tužilački savet Kosova (TSK) je pod merama zaš...

Opširnije
image
Odluka - Esencijalno se smajuju aktivnosi u okviru Tužilačkog Saveta Kosova i Državnog Tužioca

Tužilački Savet Kosova na osnovu člana 7 Zakona Br. 06/L-056 o Tužilač...

Opširnije

Dokumenti i publikacije

Slika Galerija

Video Galerija