Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

U fokusu

news banner
Komisija za Administrovanje Tužilaštva održava redni sastanak

Priština, 25 novembar 2020 – Komisija za Administrovanje Tužilaštva Tužilačkog Saveta Kosova pod rukovodstvom predsedavajuće komisije Radica Milić, održ...

Opširnije
news banner
Diskutuje se proces Funkcionalnog Pregleda u Sektoru Vladavine Prava

Priština 30 novembar 2020 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni i Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova, Skender Çoçaj, ...

Opširnije
news banner
Radionica u vezi sa izborom novih Glavnih Tužilaca

Priština, 27. novembar 2020. godine – Članovi Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) su učestvovali na radionici koja je organizovana putem video konferencije od ...

Opširnije

Vesti

image
TSK, FOL, Internews Kosova i Debate Center potpisali su memorandum sporazuma

Priština, 25 novembar 2020 – Tužilački Savet Kosova (TSK), Fol, Internews Kosova ...

Opširnije
image
Diskutuje se Nacrt Pravilnika za angažovanje prevodilaca i tumača u tužilačkom sistemu

Priština, 25 novembar 2020 – Održan je redni sastanak Komisije za Normativna Pitanja ...

Opširnije
image
Strateško planiranje, tema obuke za razvoj kapaciteta tužilačkog sistema

Priština, 18. novembar 2020. god – U okviru projekta Luksemburga za razvoj kapaciteta tuž...

Opširnije

Slika Galerija

Video Galerija