Aktivitetetkshillit - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

KPK Aktivitetet e Këshillit

image
The 180th meeting of the Kosovo Prosecutorial Council is held

Pristina, April 15, 2020 - The Kosovo Prosecutorial Council (KPC), under the protection measures ...

Read more
image
The Kosovo Prosecutorial Council has decided to establish an investigative panel

Prishtina, 4 May 2020 - The Kosovo Prosecutorial Council, under the protection measures against ...

Read more
image
Work continues on drafting the Regulation on the Evaluation of Prosecutors' Performance

Prishtina, 4 May 2020 - The Chairman of the Kosovo Prosecutorial Council, Bahri Hyseni, ...

Read more