Kontakti Kpk - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Contact

Office of the Chairperson of the Kosovo Prosecutorial Council

Leonita Devaja
Legal Officer
E-mail: lonita.o.devaja@rks-psh.org
Phone: +383 38 200 17 504
KPC official e-mail:  info.kpk@rks-psh.org

Str: “Luan Haradinaj” Prishtinë, nr.16/1 zone II, category II, office nr.402 A

 

Office of the General Director of the Secretariat of Kosovo Prosecutorial Council

Kaltrina Emini

Administrative Officer

e-mail: kaltrina.emini@rks-psh.org

Phone: +383 (0) 38 200 18 854
str. “Luan Haradinaj” Prishtinë, nr.16/1 zone II, category II, office nr.504
KPC official e-mail:  info.kpk@rks-psh.org

 

Public Communication Office in the Secretariat of the Kosovo Prosecutorial Council

Astrit Kolaj
Head of the Public Communication Office
E-mail: astrit.kolaj@rks-psh.org  

Phone: +383 (0) 38 200 17 473
KPC official e-mail:  info.kpk@rks-psh.org
str. “Luan Haradinaj” Prishtinë, nr.16/1 zone II, category II, office nr.506